CHỈ SỐ CÂN NẶNG - CHIỀU CAO CỦA TRẺ 0 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

CHỈ SỐ CÂN NẶNG - CHIỀU CAO CỦA TRẺ 0 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

Bảng thông số chiều cao cân nặng của trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi, áp dụng cho trẻ em Việt Nam nói riêng và trẻ em thế giới nói chung, số liệu được WHO công bố năm 2007.